Skip to content ↓

Croeso / Welcome

Adroddiad Estyn Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes 20.07.22 Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes Inspection Report

Croeso i Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes

Rydym yn ysgol gyfeillgar, brysur gyda llu o bethau'n digwydd bob dydd. Bwriad y wefan ydy rhoi blas o'r ysgol i chi, yn ogystal â rhannu gwybodaeth diweddaraf i chi rieni a disgyblion.  

Mae cymuned yr ysgol gyfan wedi bod yn rhan annatod o lwyddiant a gwelliant yr ysgol dros y blynyddoedd. Rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau llwyddiant i bob disgybl o dan ein gofal. 

Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau nad oes unrhyw gyfyngiad i lwyddiant unrhyw blentyn yn Ysgol

Gymraeg Pen y Groes.Welcome to Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes.

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils.

 

The whole school community has been integral to the success and improvement year on year of the school.  We have focused on ensuring that every child can succeed and achieve. 

Together we can ensure that there is no limit to any child’s success at Ysgol Gymraeg Pen y Groes.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Thank you for visiting!