Skip to content ↓

Cynulliad y Groes - Pen-y-Groes Assembly

Cynulliad Ysgol Pen-y-Groes

Ysgol Pen-y-Groes' Assembly 

Yn Ysgol Pen-y-Groes, mae datblygu'n holl ddysgwyr sydd yn ddinasyddion egwyddorol yn holl bwysig. Er mwyn meithrin y sgiliau yma ym mhob un o'n dysgwyr, sefydlwyd Cynulliad Y Groes. O Flwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6, mae pob disgybl yn gweithio ar un o'r chwe phwyllgor. Bob yn ail wythnos, bydd y pwyllgorau yn cwrdd er mwyn datblygu eu cynlluniau gwella gyda'r nod o wneud Ysgol Pen-y-Groes yr ysgol orau yng Nghymru ar gyfer pob un o'n dysgwyr.

At Ysgol Pen-y-Groes, developing all of our learners to become ethically informed citizens is of the upmost importance. In order to develop these skills in all learners, Ysgol Pen-y-Groes Assembly was created. From Year 1 to Year 6, every pupil works on one of the six commitiees. Every other Friday, each commitee meet to develop their plans to make Ysgol Pen-y-Groes the best school for all pupils. 

Y 6 Pwyllgor

The 6 Commitees

  • Hawliau Plant/ Children's Rights
  • Dewiniaid Digidol/ Digital Wizards
  • Cyngor Eco/ Eco Council
  • Ysgol Iach/ Healthy School
  • Dysgu Disglair/ Bright Learning
  • Cenhadon Cymru/ Welsh Ambassadors 

Targedau Gwella

Improvement Targets