Skip to content ↓

Dathlu Dysgu Celebrating Learning

Dathlu Dysgu

Celebrating Learning 

Bob yn ail ddydd Gwener, dysgwyr Blwyddyn 5 a 6 sydd yn cymryd cyfrifoldeb dros addysgu dysgwyr iau yr ysgol. 

Every other Friday, members of Year 5 and 6 take on the responsibility of teaching younger learners throughout the school.

Cynllunio

Planning

Trafodaeth rhwng aelodau Blwyddyn 5 & 6 gyda Miss Willioams (Blwyddyn 1 & 2) am anghenion y dosbarth.

A discussion between members of Year 5 & 6  and Miss Williams (Year 1 & 2) about the needs of her class. 

Cynllun Gorffenedig
Finished Plan

Dysgu ac Addysgu

Teaching and Learning 

Gwerthuso a Gwella

Evaluating and Improving