Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 1 & 2/ Year 1 & 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 & 2

Welcome to Year 1 & 2. 

 

Mrs Lucy Gallivan

(Cynorthwyydd Dosbarth Bore)

(Morning Classroom Assistant)

Miss Indeg Williams

(Athrawes)

(Teacher)

Mrs Kim Rees

(Cynorthwyydd Dosbarth Prynhawn)

(Afternoon Classroom Assistant)

 

 

Mi fydd Addysg Gorfforol ar Dydd Mercher. 

Physical Education lessons will be on Wednesdays.

 

 

Mi fydd bagiau Gwaith Cartref yn mynd adref bob Dydd Gwener, mae angen ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol. 

Homework will be given every Friday, and will need to be returned by the following Wednesday.

THEMA Tymor yr Hydref 2019

Autumn Term 2019 Topic

 

Ein thema ni ym Mlwyddyn 1 a 2 ydy 'Archarwyr'. Yn ystod y tymor, byddwn yn defnyddio llyfrau 'Supertaten', 'Super Ted' a 'Super Ab' fel sbardun.

'Superheros' is our class topic for this term. We will use 'Supertaten', 'Super Ted' and 'Super Ab' as a spur. 

 

Dewch i Weld.... Come and See


Top