Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 1 / Year 1

Croeso i dudalen Blwyddyn 1!  Mae 15 ohonom yn y dosbarth.  

Welcome to Year 1's page.  There are 15 of us in class. 

 

 

 

Mi fydd Addysg Gorfforol ar Dydd Mercher. 

 

Physical Education lessons will be on Wednesdays.

 

 

Mi fydd bagiau Gwaith Cartref yn mynd adref bob Dydd Gwener, mae angen ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol. 

Homework will be given every Friday, and will need to be returned by the following Wednesday.

​​​​​​Themau 

 • Ein thema tymor yma yw Ditectif Leol.
 • Byddwn yn ymchwilio yr hyn sydd ar gael yn ein hardal leol gan gynnwys siopau, adeiladau a busnesau. 
 • Mi fyddwn yn ceisio ymweld ag agweddau gwahanol o'r ardal leol gan gynnwys y swyddfa bost a'r parc. 
 • Adnabod gwahanol gartrefi rydym yn byw ynddi. 
 • Cymharu cartrefi ddoe a heddiw. 
 • Yn ein gwersi Gwyddoniaeth mi fyddwn yn canolbwyntio ar anifeiliaid a ble maent yn byw.

Theme

 • Our theme this term is  Local Detectives.
 • We will be investigating the local area and what is available in our area such as shops, buildings and businesses.
 • We will visit a few of these attractions including the post office and the park. 
 • Recognise different kinds of homes that we live in. 
 • Compare homes from the past and the present. 
 • In our science lessons we will be learning about different animals and where they live.

 

 

              Image result for tric a chlic                        Image result for maps pentwyn           

                          

 

                                                              

Trydar: @YGPenyGroes

Twitter: @YGPenyGroes


Top