Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2

Croeso i Dudalen Blwyddyn 2! Welcome to Year 2! 

 

Mae 25 ohonom yn y dosbarth!!  There are 25 of us in the class!! 

 

Mi fydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau.  Physical Education will be on Thursdays! 

Cofwich eich cit!  Remember your kit! 

 

 

Mi fydd Gwaith Cartref pob Dydd Gwener, a bydd angen dychwelyd eich bag erbyn Dydd Mercher yr wythnos wedyn.  Homework will be given every Friday and your bag will need to be returned by the following Wednesday. 

Thema/Theme 

 

Ein thema y tymor yma fydd Archarwyr! 

 

Our theme this term is Super Heroes!

 

 

Image result for superheroes

Nadolig 2018

Nadolig 2018 1
Nadolig 2018 2
Nadolig 2018 3
Nadolig 2018 4
Nadolig 2018 5
Nadolig 2018 6
Nadolig 2018 7
Nadolig 2018 8
Nadolig 2018 9
Nadolig 2018 10

Top