Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3

Blwyddyn 3 & 4

Year 3 & 4

Miss Catrin Mair Evans

(Athrawes)

(Teacher)

 

Mae Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth a dydd Iau.

Physical Education takes place every Tuesday and Thursday. 

Themau

Themes

  • Ein thema tymor yma fydd Y Celtiaid!
  • Our theme this term will be The Celts.

 

 

Image result for celts ks2            Image result for celts ks2             Image result for celts ks2

Gwaith Cartref/Homework

Byddwch yn derbyn Gwaith Cartref ar Dydd Gwener ac mi fydd hi'n ddisgwyliedig i'w ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol os gwelwch yn dda.

 

You will recieve Homework on a Friday and it is expected for it to be returned by the following Wednesday please.


Top