Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 4 / Year 4

Blwyddyn 3 a 4

 

18 ohonom sydd ym mlwyddyn 3 a 4 a Mr Lewis yw ein athro.

 

Mae Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth a dydd Iau.

 

There are 18 of us in year 3 and 4 and Mr Lewis is our teacher. 

 

Physical Education takes place every Tuesday and Thursday.

Themau/ Themes

  • Ein thema tymor yma fydd Y Celtiiad

 

  • Our theme this term will be The Celts. 

 

Image result for celts ks2          Image result for celts ks2         Image result for celts ks2  

Gwaith Cartref/Homework

Byddwch yn derbyn Gwaith Cartref ar Dydd Gwener ac mi fydd hi'n ddisgwyliedig i'w ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol os gwelwch yn dda.

 

You will recieve Homework on a Friday and it is expected for it to be returned by the following Wednesday please.


Top