Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6!. Rydym yn ddosbarth cymysg o 21.

Mae 10 ym Mlwyddyn 5 aa 11 ym Mlwyddyn 6.

Welcome to Year 5 and 6! We are a mixed class of 21.

There are 10 in Year 5 and 11 in Year 6.

Mae Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener.

Physical Education is every Friday.

 

Gwaith Cartref / Homework

 

Bydd y plant yn cael gwaith cartref cyson. Yn aml bydd y gwaith cartref yn bwydo i waith y dosbarth. Bydd Llais y Disgybl hefyd yn chwarae rhan allweddol i'r gwaith cartref.  Byddant hefyd yn dod â'u llyfrau darllen adre dros y penwythnos. 

 

The children will have regular homework. The homework will often be used to feed in to the class work. The Voice of the Pupil will also form a key part of the homework.  They will also bring a reading book home to read. 

Darllen / Reading

Mae'n hynod bwysig bod eich plentyn yn darllen yn gyson adref yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.

It is extremely important that your child reads in both Welsh and English regularly at home.

Themau / Themes

Ein Thema y tymor yma ydy Blitz gyda llawer o agweddau o'n gwaith yn seiliedig ar yr Ail Ryfel Byd.  Mae'r plant wedi gosod syniadau ar y Wal Sbardun ac fe fyddwn yn cyflawni amrywiaeth o dasgau'n seiliedig ar eu syniadau. Byddwn yn addasu ein syniadau yn wythnosol i gyd-fynd gyda llais y disgybl. Maent wrth eu boddau yn dewis tasgau sy'n cyd fynd gyda meysydd Donaldson.

 

Our theme this term is Blitz and many aspects of our learning is based around World War 2. The children have put their ideas on the 'Wal Sbardun' (Pupil voice Ideas Wall) and we will base our class work on their ideas. Ideas and tasks will be adapted  weekly in correspondence with the Voice of the pupil as they will lead the learning. They thoroughly enjoy choosing tasks that are based on Donaldson's fields.

Tablau/Tables

Os gwelwch yn dda, gellwch chi ymarfer  y tablau gyda'ch plentyn.

 

Please could you go over the tables with your child. 


Top