Menu/Dewislen
Home Page

Derbyn / Reception

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn. Mae 12 plentyn yn ein dosbarth. Ein thema tymor yma ydy 'Fi fy hun' a 'Pobl sy'n helpu'.  

 

Welcome to the Reception class page.There are 12 children in our class. Our theme this term is 'All about me' and 'People who help us'. 

 

Cofiwch dod a botel o ddŵr i'r ysgol yn ddyddiol.

Remember to bring a bottle of water to school daily.

 

Trydar : @YGPenyGroes

Twitter : @YGPenyGroes

 

Mae gwersi Datblygiad Corfforol yn cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener. Dewch a dillad ymarfer corff i'r ysgol. Mi fyddant yn cael ei danfon adref ar ddiwedd bob hanner tymor i'w olchi. 

Physical Development lessons are held on Tuesdays and Fridays. Please bring a PE kit to leave in school. They will be sent home at the end of each half term to wash.  

 

Mi fydd gwaith cartref yn cael ei osod bob am yn ail Ddydd Gwener.

Homework will be given every other Friday.

 

Ar ôl hanner tymor yr Hydref mi fydd llyfr darllen yn cael ei ddanfon adref bob Dydd Gwener, mae angen ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher.

After Autumn half term a reading books will be sent home on Fridays and need to be returned by Wednesday.

 

 

Cinio cyntaf yn y Derbyn. First dinner in Reception.

Cinio cyntaf yn y Derbyn. First dinner in Reception. 1
Cinio cyntaf yn y Derbyn. First dinner in Reception. 2
Cinio cyntaf yn y Derbyn. First dinner in Reception. 3
Cinio cyntaf yn y Derbyn. First dinner in Reception. 4
Cinio cyntaf yn y Derbyn. First dinner in Reception. 5

Gwaith Creadigol - Cylchoedd Kandinsky. Creative work - Kandinsky Circles.

Gwaith Creadigol - Cylchoedd Kandinsky. Creative work - Kandinsky Circles. 1
Gwaith Creadigol - Cylchoedd Kandinsky. Creative work - Kandinsky Circles. 2
Gwaith Creadigol - Cylchoedd Kandinsky. Creative work - Kandinsky Circles. 3

Top