Menu/Dewislen
Home Page

Dysgwyr Uchelgeisiol sydd yn Herio eu Hun - Ambitious Learners who Challenge Themselves

Her i Bawb

Challenge for All

 

Dyma Harri Her.

Yn Ysgol Pen-y-Groes, mae Harri Her yn cefnogi pob dysgwyr i ddeall a mwynhau her sydd yn eu datlbygu fel dysgwyr gydol oes. 

 

Meet Harri Her (Henry Challenge)

At Ysgol Pen-y-Groes, Harri Her supports all learners to understand and enjoy challenges which make them better future learners. 

 

Dysgwyr yn defnyddio Harri Her er mwyn datblygu sgiliau datrys problem. 

Pupils are using Harri Her to develop strategies for solving problems. 

 

"I evaluated a song called 'Adre' (Home) by Gwyneth Glyn by using musical elemments" #challengeforall

Cwestiynau Campus

Winning Questions

Dyma Tegwen Trafod. Wrth ddysgu gan Tegwen yn y Cyfnod Sylfaen, mae'r holl ddysgwyr yn datblygu sgiliau cwestiynu sydd yn datblygu, dyfnhau ac yn ymestyn eu dealltwriaeth a llwyddiant o  fewn tasgau.

Meet Tegwen Trafod (Discussion). By learning from Tegwen's example, learners in the Foundation Phase develop questioning skills which deepen, develop and extend their learning and understanding of tasks. 

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2, ynghyd a'r dysgwyr sydd yn cael eu herio yn y Cyfnod Sylfaen, mae Cwestiynau Campus ar gael i ddatblygu, dyfnhau ac yn ymestyn eu dealltwriaeth a llwyddiant o  fewn tasgau.

Key Stage 2 learners, as well as those who are being challenged in the Foundation Phase use these Winning Questions to deepen, develop and extend their learning and understanding of tasks. 


Top