Menu/Dewislen
Home Page

Meithrin / Nursery

                                               Meithrin/Nursery

 

                            Croeso i dudalen y Dosbarth Meithrin.

                                Mae 13 plentyn yn y dosbarth.

                                    Welcome to the Nursery!

                               There are 13 children in the class.

 

 

 

Meithrin - 5.09.18

Ein thema y tymor yma yw Yr Hydref - 5.9.18

Our theme this term is Autumn. 

 

 

Ein thema tymor yma yw  Nadolig.
Rhagfyr 2018

Nursery

Our theme this term is Christmas.

4.12.18

 

                   

                    Mae Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Gwener.

 

                    Physical Education will be on Monday and Fridays.

  1.      Patrymau Iaith y Dosbarth/Language Patterns in class.

                              - Bore da !       Good morning

                             - Sut wyt ti?      How are you?  

                             - Pwy wyt ti?      Who are you

                             - Ga i...............        May I.......

 

                       Llythyren yr wythnos    -   m p t r c b

                       Letter of the week       -   

                       Rhif yr wythnos            -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                       Number of the week     -    

 

 

                                       Rydym yn brwsio'n dannedd yn ddyddiol.

                                       We brush our teeth every day.

Meithrin 2018

Meithrin 2018 1
Meithrin 2018 2
Meithrin 2018 3
Meithrin 2018 4

Top