Menu/Dewislen
Home Page

Meithrin / Nursery

 Meithrin/Nursery

 

Croeso i dudalen y Dosbarth Meithrin.

Mae 13 plentyn yn y dosbarth.

 

Welcome to the Nursery!

There are 13 children in the class.

 

Mrs Mari Williams

(Athrawes)

(Teacher)

 

Mrs Kim Rees

(Cynorthwyydd)

(Teaching Assistant)

 

Tymor yr Hydref 2019

Autumn Term 2019

 

Apiau Defnyddiolam Ddim

Useful Free Apps 

 

Gwersi Cymraeg wythnosol i rieni

Weekly Welsh lessons for parents

 

Gwersi Tric a Chlic (Dysgu swn llythrennau a ffurfio llythrennau)

Tric a Chlic (Learning letter sounds and letter shapes)

 

Mathemateg - Dosbarthu Tedis

Mathematics - Organising Teddies 

 

Ardal Adeiladu

Building Area

 

Siapiau Gymnasteg

Gymnastic Shapes 

 

Mesur gyda blodau haul

Measuring with Sunflowers 

 

Diwrnod Roald Dahl

Roald Dahl Day

 

Teimladau

Feelings

 

Brwsio Dannedd

Teeth Brushing Scheme

 

Yoga Meithrin

Nursery Yoga

 

Gweithgareddau Bat a Phel

Bat and Ball Activities

 

Bwyta’n iach

Healthy Eating

 

 

 

Canu Singing.mp4

Still image for this video

Patrymau Iaith y Dosbarth/Language Patterns in class.

                              - Bore da !       Good morning

                             - Sut wyt ti?      How are you?  

                             - Pwy wyt ti?      Who are you

                             - Ga i...............        May I.......

 

                        Llythyren yr wythnos    -   m p t r c b

                 Letter of the week       -   

                 Rhif yr wythnos            -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                 Number of the week     -    

 

 

Meithrin


Top