Menu/Dewislen
Home Page

Casglu syniadau ar gyfer ein themau newydd / Collecting ideas for our new themes

Dyma'r Dosbarth derbyn a disgyblion Blwyddyn 2 yn dechrau meddwl am beth hoffent ddysgu am eu themau newydd.  Deinosoriaid i'r Derbyn a Chwedlau i flwyddyn 2 /  Here are the reception class and Year 2 pupils thinking about what they would like to learn about their new themes.  Dinosaurs for Reception and Folk tales for Year 2. 

Top