Menu/Dewislen
Home Page

Clybiau amser cinio / Lunchtime clubs

Dyma rhai o'r disgyblion yn cadw'n heini amser cinio yn ein clybiau amser cinio.  Gall y disgyblion gymryd rhan mewn clybiau ioga neu pêl rwyd. / Here are some of our pupils taking part in lunchtime clubs.  They can take part in yoga club or netball club.

Top