Menu/Dewislen
Home Page

Rhaglen Amddiffyn i blant / Children's Defender Programme

Am bythefnos mae disgyblion blwyddyn 3 - 6 wedi debyn hyfforddiant amddiffyn ac yn sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel.

 

For two weeks the pupils in years 3- 6 have been receiving training on how to defend themselves and making sure they understand how to keep safe.


Top