Skip to content ↓

CRhA / PTA

Croeso i adran CRHA / Welcome to the PTA section.

Os hoffwch fod yn rhan o dim gwych Y Gymdiethas Rhieni ac Athrawon, mae croeso i chi gysylltu gyda'r ysgol. 

If you would like to be join the hardworking team of the PTA, please contact the school.

Croeso i aelodau newydd / New members welcome

Edrych ar galendr yr ysgol ar gyfer rein digwyddiadau / Check the calendar for our events