Skip to content ↓

Darllen Co

Rydyn ni, fel ysgol, yn defnyddio'r adnodd Darllen Co. i uwchlefelu ein sgiliau darllen Cymraeg ac i fwynhau darllen llyfrau Cymraeg. Cofiwch i ddefnyddio eich manylion Hwb er mwyn cael mynediad! 

We use Darllen Co. reading tool as a school to help with our reading and enjoyment of Welsh books. Use your Hwb details to login! 

 

Dyma canllawiau cyflwym er mwyn i chi gael mynediad adref. 

Here's a quick guide how you can access at home. 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please