Skip to content ↓

Polisiau/Policies

Mae Polisïau ysgol yn edrych ar bob agwedd o fywyd ysgol. Isod gwelwch y rhai pwysicaf at eich sylw. Os hoffech wybod beth yw ein polisi ar rywbeth penodol ac nid yw wedi ei rhestri isod, gofynnwch yn swyddfa'r ysgol.

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth/ Behaviour and Discipline Policy

Polisi E-Ddiogelwch/E-Safety Policy

Polisi Atal Fwlio/ Anti-bullying Policy

Polisi Presenoldeb / Attendance Policy

Hysbysiad Preifatrwydd y Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgolion / School Workforce Annual Census Privacy Notice

Polisi Preifatrwydd Ysgolion / School Privacy Notice Policy

Polisi Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information Policy

Polisi Diogelu Data / Data Protection Policy

Polisi Diogelu Plant/Safeguarding Policy

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol / Social Media Policy

Polisi Cwynion / Complaints Policy

Healthcare policy

Polisi Ymweliadau Addysgiadol / Educational Visits Policy