Skip to content ↓

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Pen-y-Groes

Come and meet Ysgol Pen-y-Groes staff  

Pennaeth

(Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Headteacher

(Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mrs Anne Fenner

 

Uwch Dîm Arwain

Senior Management Team

Dirprwy Bennaeth

(Arweinydd Cam Cynnydd 3 & Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Deputy Headteacher

(Progression Step 3 Leader & Deputy Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mr Tom Cleverley

 

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Additional Learning Needs Coordinator 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

(Meithrin - Blwyddyn 6)

Additional Learning Needs Co-ordinator

(Nursery-Year 6)

Ms Rebeca James

 

 

Arweinydd Cam Cynnydd 1&2

Progression Step 1&2 Leader

Ms Sara Williams 

 

 

 

Staff Addysgu

Teaching Staff

Meithrin (3-4)

Nursery

Mrs Mari Williams

Derbyn (4-5)

Reception

Ms Catrin Evans

Blwyddyn 1 (5-6)

Year 1

Ms Sara Williams

Blwyddyn 2 (6-7)

Year 2

Mr Jonathan Hughes

Blwyddyn 3 & 4 (7-9)

Year 3 & 4

Mr Tom Cleverley

Blwyddyn 5 & 6 (9-11)

Year 5 & 6

Miss Catrin Nolan

Athrawes CPA/ PPA Teacher 

Ms Rebeca James 

Athrawes CPA/PPA Teacher 

Miss Indeg Williams 

 

Cynorthwywyr Dysgu

Teaching Assistants

(Cynorthwyydd Dosbarth Uwch

Higher Lever Teaching Assisstant)

Miss Lyndsey Bailey

(Cynorthwyydd Meithrin)

Mrs Kim Rees

Cynorthwyydd Dosbarth 

Miss Megan Griffiths

Cynorthwyydd Dosbarth 

Mrs Lucy Gallivan

   

Clerc yr Ysgol

School Clerk 

Mrs Ruth Morgan

Glanhawyr

Cleaning staff

Mrs Lianne Morgan

Mrs Carol Jones