Menu/Dewislen
Home Page

Oriel / Gallery

Croeso i'r oriel! Mwynhewch!

Welcome to the gallery! Enjoy.

Hydref 2019/ October 2019

Cyngerdd Harri Potter/Harry Potter the Musical

Plant mewn angen 2018

Kerbcraft 2018

Wythnos entrepreneuriaeth blwyddyn 5

Ymweliad y Gwasanaeth dan

Ymladdwyr tan y dyfodol

Gweithio'n galed ym Mlwyddyn 2

Ffair haf 2016 Summer Fayre

Gwaith yn dechrau ar farcio'r iard. Work has started on the playground markings.

Gwaith yn dechrau ar farcio'r iard.  Work has started on the playground markings. 1

Prynhawn gyda RSPB/ an afternoon with RSPB

Wythnos Cymru Cŵl!

Eisteddfod Gylch 2016

Gymnasteg / Gymnastics

Cywion yn y Dosbarth Derbyn

Gwers rygbi Blwyddyn 5 a 6 gyda Rob Williams

Canu yn y Senedd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. / Singing at the Welsh Assembly to celebrate St. Davids Day

Gweithgareddau awyr agored Bl4a5 / Outside activities for yrs 4&5

Ffair Haf/Summer Fayre

Eisteddfod Ysgol 2016


Top