Menu/Dewislen
Home Page

Oriel / Gallery

Croeso i'r oriel! Mwynhewch!

Welcome to the gallery! Enjoy.

Blwyddyn 5 Ysgol Pen-y-Groes (2022-2023)

Taith Breswyl Blwyddyn 5 i Storey Arms Ebrill 2023

Ffarwel Blwyddyn 6, 2022 - Farewell Year 6, 2022

Ffair Haf Ysgol Pen-y-Groes 2022 Summer Fair

Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes a Chyngor Celfyddydau Cymru 'Fy Mhobl, Fy Mhentwyn'

Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes a Phrifysgol Metropolitan Caerydd - Dawns Teithio Blwyddyn 5&6

Blwyddyn 5 a 6 - Arbrawf Arnofio'r Bel Golff

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Are the 3 Pigs Guilty of Murdering the Wolf? (Year 5&6) March 2022

Datblygu ein Cwricwlwm i Gymru yn Ysgol Bro Edern - gweithio gyda'n hysgolion clwstwr

Developing our Curriculum for Wales at Ysgol Bro Edern - working with our cluster schools

Cyngerdd Nadolig Y Cyfnod Sylfaen a'r Adran Iau 2021 Foundation Phase and Junior Department Christmas Concerts

Diwrnod Awyr Agored Pen y Groes (22.10.21) Outdoor Learning Day

Dosbarth Derbyn 2020/2021

Dathlu ein blwyddyn arbennig yn y Derbyn heddiw.

Croeso i Feithrin Pen-y-Groes 2021. Welcome to the Pen-y-Groes Nursery 2021

Blwyddyn 4 'Defnyddio Stop Motion i ddangos dealltwriaeth o'r Gylchred Ddwr'

Blwyddyn 4 - Tywysyddion Parc Coed-y-Nant - Year 4 - Parc Coed-y-Nant Tour Guides

Mabolgampau 2021 Ysgol Pen-y-Groes

Ffilm Nadolig Pen-y -Groes 2020

Blwyddyn 4 Rhaglenni Newyddion Terfysg Hil Bae Caerdydd 1919 'Wythnos Mae Bywydau Du o Bwys'

Black Lives Matter Week. Come and check out Year 4's News Programmes reporting the 1919 Race Riots in Cardiff Bay.

Pitsa Peparoni gan ddosbarth Derbyn (Wythnos Bardd Plant) - Pepperoni Pizza - Reception Class

Ffrindiau Pen y Groes gan Flwyddyn 1 & 2 ac Aneirin Karadog

Still image for this video

Y Byd Mawr gan Myrddin ap Dafydd _ perfformiad gan Flwyddyn 4

Help gan Casia William - Perfformiad Blwyddyn 5 a 6

Y Gerdd Werdd gan Gwyneth Glyn - Perfformiad gan Flwyddyn 3

Ffilm Ffarwel Blwyddyn 6 17.07.2020

Croeso Nol (Wythnos 1)

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Croeso nol Teulu Pen y Groes - Welcome Back Pen y Groes Family!!

Hawliau'r Groes feat Mei Gwynedd

Cymorth i rieni ar sut mae dechrau gweithio ar HWB. A parent friendly video on beginning to work on HWB.

Still image for this video

Eisteddfod Ysgol 2020

Wythnos Hindwiaeth 2020

Ffair Nadolig 2019

Diwrnod Agored Meithrin a Derbyn 2019

Hydref 2019/ October 2019

Cyngerdd Harri Potter/Harry Potter the Musical

Plant mewn angen 2018

Kerbcraft 2018

Wythnos entrepreneuriaeth blwyddyn 5

Ymweliad y Gwasanaeth dan

Ymladdwyr tan y dyfodol

Gweithio'n galed ym Mlwyddyn 2

Ffair haf 2016 Summer Fayre

Gwaith yn dechrau ar farcio'r iard. Work has started on the playground markings.

Prynhawn gyda RSPB/ an afternoon with RSPB

Wythnos Cymru Cŵl!

Eisteddfod Gylch 2016

Gymnasteg / Gymnastics

Cywion yn y Dosbarth Derbyn

Gwers rygbi Blwyddyn 5 a 6 gyda Rob Williams

Canu yn y Senedd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. / Singing at the Welsh Assembly to celebrate St. Davids Day

Gweithgareddau awyr agored Bl4a5 / Outside activities for yrs 4&5

Ffair Haf/Summer Fayre

Eisteddfod Ysgol 2016


Top