Menu/Dewislen
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Pen-y-Groes

 Come and meet Ysgol Pen-y-Groes staff  

 

   

Pennaeth

(Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Headteacher

(Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mrs Anne Fenner

 

Uwch Dîm Reoli

Senior Management Team

 

Dirprwy Bennaeth/ 

(Arweinydd Cam Cynnydd 3 & Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Deputy Headteacher/ 

(Progression Step 3 Leader & Deputy Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mr Tom Cleverley

 

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Additional Learning Needs Coordinator 

Ms Rebeca James

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

(Meithrin - Blwyddyn 6)

Additional Learning Needs Co-ordinator

(Nursery-Year 6)

 

 

Arweinydd Cam Cynnydd 1&2

Progression Step 1&2 Leader

Ms Sara Williams 

 

 

 

 

 

 

Staff Addysgu

Teaching Staff

 


Meithrin (3-4)

Nursery

Mrs Mari Williams

Derbyn (4-5)

Reception

Ms Catrin Evans

 

 

 

 

Blwyddyn 1 (5-6)

Year 1

Ms Sara Williams

 

 

 

 

Blwyddyn 2 (6-7)

Year 2

Mr Jonathan Hughes

 

 

 

 

Blwyddyn 3 & 4 (7-9)

Year 3 & 4

Mr Tom Cleverley

 

Blwyddyn 5 & 6 (9-11)

Year 5 & 6

Miss Catrin Nolan 

 

 

 

 

 

Athrawes CPA/ PPA Teacher 

Ms Rebeca James 

 

 

 

 

Athrawes CPA/PPA Teacher 

Miss Indeg Williams 

 

 

 

Cynorthwywyr Dysgu

Teaching Assistants

 

 

 

(Cynorthwyydd Dosbarth Uwch

Higher Lever Teaching Assisstant)

Miss Lyndsey Bailey

 

 

(Cynorthwyydd Meithrin)

Mrs Kim Rees

 

 

Cynorthwyydd Dosbarth 

Miss Megan Griffiths

 

 

Cynorthwyydd Dosbarth 

Mrs Lucy Gallivan

 

Clerc yr Ysgol

School Clerk 

Mrs Ruth Morgan

Glanhawyr

Cleaning staff

Mrs Lianne Morgan

  

     Mrs Carol Jones

    

 

 


Top