Menu/Dewislen
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Pen y Groes

 Come and meet Ysgol Pen y Groes staff  

 

   

Pennaeth

(Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Headteacher

(Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mrs Anne Fenner

 

Uwch Dîm Reoli

Senior Management Team

 

Dirprwy Bennaeth/ 

(Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 & Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Deputy Headteacher/ 

(Key Stage 2 Leader & Deputy Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mr Ryan Chappell

 

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen

(Meithrin - Blwyddyn 2)

Foundation Phase Leader

(Nursery-Year 2)

Mrs Sian Giles

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

(Meithrin - Blwyddyn 6)

Additional Learning Needs Co-ordinator

(Nursery-Year 6)

Mrs Nia McGuffie

 

 

Staff Addysgu

Teaching Staff

 


Meithrin (3-4)

Nursery

Mrs Mari Williams

 

Derbyn (4-5)

Reception

Mrs Sian Giles

 

Blwyddyn 1 & 2 (5-7)

Year 1 & 2

Miss Indeg Williams

 

Blwyddyn 3 (7-8)

Year 3

Miss Catrin Mair Evans

 

Blwyddyn 4 (8-9)

Year 4

Mr Ryan Chappell

 

Blwyddyn 5 & 6 (9-11)

Year 5 & 6

Mrs Nia McGuffie

Athrawes Cynllunio, Paratoi ac Asesu (CPA)

Planning, Preperation and Assesment (PPA) Cover Teacher 

Miss Catrin Nolan

 

Cynorthwywyr Dysgu

Teaching Assistants

Mrs Lucy Gallivan (Mamolaeth/ Maternity) 

 

Miss Angharad Beer

 

Mrs Kim Rees

 

Miss Lyndsey Bailey

Miss Sioned Willicombe

Clerc yr Ysgol

School Clerk 

Mrs Ruth Morgan

Dosbarth Lles Caerdydd

Cardiff Wellbeing Class

Arweinydd y Dosbarth Lles

Leader of the Wellbeing Class

Mr Gareth Jones  

Uwchgynorthwyydd y Dosbarth Lles

Wellbeing Classroom Higher Level Teaching Assistant

Mrs Ceri Canham

Cynorthwyydd y Dosbarth Lles

Wellbeing Classroom Teaching Assistant

Mr Sean Canham 

 

Staff y Gegin
Kitchen Staff
           

                         Mrs Morgan                                 Mrs Miles

 

 

Glanhawyr

Cleaning staff

 

    


Top