Menu/Dewislen
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Pen y Groes

 Come and meet Ysgol Pen y Groes staff  

 

   

Pennaeth

(Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Headteacher

(Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mrs Anne Fenner

 

Uwch Dîm Reoli

Senior Management Team

 

Dirprwy Bennaeth

(Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 & Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Deputy Headteacher

(Key Stage 2 Leader & Deputy Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mr Ryan Chappell

 

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen

(Meithrin - Blwyddyn 2)

Foundation Phase Leader

(Nursery-Year 2)

Mrs Sian Giles

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

(Meithrin - Blwyddyn 6)

Additional Learning Needs Co-ordinator

(Nursery-Year 6)

Mrs Nia McGuffie

 

 

Staff Addysgu

Teaching Staff

 


Meithrin (3-4)

Nursery

Mrs Mari Williams

 

Derbyn (4-5)

Reception

Mrs Sian Giles

 

Blwyddyn 1 & 2 (5-7)

Year 1 & 2

Miss Indeg Williams

 

Blwyddyn 3 (7-8)

Year 3

Miss Catrin Mair Evans

 

Blwyddyn 4 (8-9)

Year 4

Mr Rhys Williams

 

Blwyddyn 5 & 6 (9-11)

Year 5 & 6

Mrs Nia McGuffie

 

Cynorthwywyr Dysgu

Teaching Assistants

Mrs Lucy Gallivan

 

Miss Angharad Beer

 

Mrs Kim Rees

 

Mr Rhys Lewis

 

Miss Lyndsey Bailey

Clerc yr Ysgol

School Clerk 

Mrs Ruth Morgan

Staff y Gegin
Kitchen Staff
           

                         Mrs Morgan                                 Mrs Miles

 

 

Glanhawyr

Cleaning staff

 

    


Top