Menu/Dewislen
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol / Come and meet the staff

 

Pennaeth / Headteacher

 

Mrs Anne Fenner

 

 

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Head

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Head 1 Mrs Catrin A Evans

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen

 

 

Mrs Sian Giles

Staff Addysgu/Teaching Staff
Picture 1 Mrs Mari Williams- Athrawes Meithrin
Picture 2 Miss Catrin Evans- Athrawes Blwyddyn 1
Picture 3 Mrs Sian Giles- Athrawes Dosbarth Derbyn
Picture 4 Mr Alex Lewis- Athro Blwyddyn 3&4
Picture 5 Mrs Nia McGuffie- ALNCo a Athrawes Bl5a6
Picture 6 Mrs Catrin A Evans- Athrawes CPA CA2
Picture 7 Miss Indeg Williams- Athrawes Blwyddyn 2

Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants

Picture 1 Mrs Lucy Gallivan
Picture 2 Miss Angharad Beer
Picture 3 Mrs Kim Rees
Picture 4 Mr Rhys Lewis
Picture 5 Miss Lyndsey Bailey

Clerc yr Ysgol / School Clerk 

Mrs Ruth Morgan

Staff y gegin / Kitchen staff
           

                          Mrs Morgan                                                             Mrs Miles

 

 

Glanhawyr / Cleaning staff

 

    

                                        Mrs Miles

 


Top