Menu/Dewislen
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Dewch i gwrdd â staff Ysgol Pen y Groes

 Come and meet Ysgol Pen y Groes staff  

 

   

Pennaeth

(Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Headteacher

(Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mrs Anne Fenner

 

Uwch Dîm Reoli

Senior Management Team

 

Dirprwy Bennaeth/ 

(Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 & Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant)

Deputy Headteacher/ 

(Key Stage 2 Leader & Deputy Safeguarding and Child Protection Officer) 

Mr Ryan Chappell

 

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen

(Meithrin - Blwyddyn 2)

Foundation Phase Leader

(Nursery-Year 2)

Mrs Sian Giles

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

(Meithrin - Blwyddyn 6)

Additional Learning Needs Co-ordinator

(Nursery-Year 6)

Mrs Nia McGuffie

 

 

Staff Addysgu

Teaching Staff

 


Meithrin (3-4)

Nursery

Mrs Mari Williams

 

Derbyn (4-5)

Reception

Mrs Sian Giles

 

Blwyddyn 1 (5-6)

Year 1

Mr Jonathan Hughes 

 

Blwyddyn 2 (6-7)

Year 2

Miss Catrin Mair Evans

 

Blwyddyn 3 & 4 (7-9)

Year 3 & 4

Mrs Nia McGuffie

 

Blwyddyn 5 & 6 (9-11)

Year 5 & 6

Mr Ryan Chappell

 

Athrawes Cynllunio, Paratoi ac Asesu (CPA)

Planning, Preperation and Assesment (PPA) Cover Teacher 

Miss Indeg Williams 

 

Cynorthwywyr Dysgu

Teaching Assistants

Mrs Lucy Gallivan

(Cynorthwyydd Llythrennedd Emosiynnol)

E.L.S.A (Emotional Literacy Support Assistant) 

 

 

 

(Cynorthwyydd Meithrin)

Mrs Kim Rees

 

 

(Cynorthwyydd Blwyddyn 1)

Miss Lyndsey Bailey

 

Clerc yr Ysgol

School Clerk 

Mrs Ruth Morgan

Dosbarth Lles Caerdydd

Cardiff Wellbeing Class

Arweinydd y Dosbarth Lles

Leader of the Wellbeing Class

Mr Gareth Jones  

Uwchgynorthwyydd y Dosbarth Lles

Wellbeing Classroom Higher Level Teaching Assistant

Mrs Ceri Canham

Cynorthwyydd y Dosbarth Lles

Wellbeing Classroom Teaching Assistant

Mr Sean Canham 

 

Staff y Gegin
Kitchen Staff
        
 
   
                              Mrs Morgan                             

 

 

Glanhawyr

Cleaning staff

Mrs Lianne Morgan

  

     Mrs Carol Jones

       

Miss Bethan Jones

 

 


Top