Menu/Dewislen
Home Page

Polisiau/Policies/ Gwybodaeth pwysig/Important information

Mae Polisïau ysgol yn edrych ar bob agwedd o fywyd ysgol. Isod gwelwch y rhai pwysicaf at eich sylw. Os hoffech wybod beth yw ein polisi ar rywbeth penodol ac nid yw wedi ei rhestri isod, gofynnwch yn swyddfa'r ysgol.

 

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Prospectws Ysgol / School Prospectus

Hysbysiad Preifatrwydd y Cyfrifiad Blynyddol o’r Gweithlu Ysgolion / School Workforce Annual Census Privacy Notice

Polisi E-Ddiogelwch/E-Safety Policy

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol / Social Media Policy

Polisi Presenoldeb / Attendance Policy

Grant Amddifadedd Disgyblion / Pupil Deprivation Grant

Cynllun Dysgu Proffesiynol/ Professional Learning Plan


Top