Menu/Dewislen
Home Page

Blwyddyn 5&6 / Year 5&6

Blwyddyn 5 & 6

Welcome to Year 5 & 6

Mrs Nia McGuffie

(Athrawes)

(Teacher)

 

Mae Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener.

Physical Education is every Friday.

Gwaith Cartref

Homework

 

Bydd y plant yn cael gwaith cartref cyson. Yn aml, bydd y gwaith cartref yn bwydo'r gwaith dosbarth. Bydd Llais y Disgybl hefyd yn chwarae rhan allweddol i'r gwaith cartref.  Byddant hefyd yn dod â'u llyfrau darllen adre dros y penwythnos. 

 

The children will have regular homework. The homework will often be used to feed into the class work. The Voice of the Pupil will also form a key part of the homework.  They will also bring a reading book home to read. 

Darllen

Reading

 

Mae'n hynod bwysig bod eich plant yn darllen adref yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.

It is extremely important that your child reads in both Welsh and English regularly at home.

Themau / Themes

Ein Thema y tymor yma ydy Teithiau Tanbaid. Mae'r plant wedi gosod syniadau ar y Wal Sbardun ac fe fyddwn yn cyflawni amrywiaeth o dasgau'n seiliedig ar eu syniadau. Byddwn yn addasu ein syniadau yn wythnosol i gyd-fynd gyda llais y disgybl. Maent wrth eu boddau yn dewis tasgau sy'n cyd fynd gyda meysydd Donaldson.

 

Our theme this term is ‘Teithiau Tanbaid’ (All to do with journeys and travel).The children have put their ideas on the 'Wal Sbardun' (Pupil voice Ideas Wall) and we will base our class work on their ideas. Ideas and tasks will be adapted  weekly in correspondence with the Voice of the pupil as they will lead the learning. They thoroughly enjoy choosing tasks that are based on Donaldson's fields.

 


Top